• Personalo dokumentacijos rengimas (tipinės darbo sutarties sudarymas, įsakymų susijusių su darbuotojų priėmimu/atleidimu rengimas, prašymų, raštų susijusių su darbuotojo priėmimu/atleidimu rengimas);
  • Įsakymų rengimas (veiklos, personalo, komandiruočių ir susijusių su veikla įsakymų rengimas);
  • Registravimas PVM mokėtoju.
  • Apskaitos politikos rengimas.
  • Pakuočių apskaita.
  • Intrastato ataskaitų teikimas.
bjuno