Sutvarkome apleistą įmonės apskaitą už praėjusius laikotarpius:

  • Sutvarkome pirminius dokumentus;
  • Pasirašome suderinimo aktus;
  • Tiksliname deklaracijas ir pranešimus Sodrai.
  • Paruošiame įmonės metines finansines ataskaitas ir pateikiame valstybinėms institucijoms;
bjuno